Blueprint POLYGreen adalah merupakan dokumen rangka tindakan yang mengandungi garis panduan pelaksanaan amalan hijau yang terancang, selaras dengan keperluan pengurusan dan operasi untuk tempoh masa yang ditetapkan. Blueprint POLYGreen disediakan dengan hasrat untuk menjadikan politeknik sebagai sebuah institusi mampan, unggul dan cemerlang di Malaysia.

1. BLUEPRINT POLYGREEN POLITEKNIK MALAYSIA

2. MANUAL POLYGREEN POLITEKNIK

3. ANALISA KARBON POLITEKNIK