Pengenalan

Penubuhan Unit Komunikasi Korporat (UKK) di Politeknik Hulu Terengganu(PHT) berkuat kuasa mulai November 2017. UKK ditubuhkan dengan objektif untuk memelihara dan meningkatkan imej PHT dan mempromosi program PHT melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan berkesan.   Disamping itu, UKK bertindak sebagai baris hadapan dalam menguruskan perkhidmatan pelanggan dan aduan awam politeknik.

 

Objektif

  1. Menguruskan hubungan korporat yang harmonis bersama industri, media dan pelanggan PHT.
  2. Mengawal selia dan memantau segala aktiviti yang berhubungkait dengan masalah aduan pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberi oleh Politeknik.
  3. Membina imej dan promosi mengenai Politeknik di media cetak, elektronik dan media sosial.
  4. Menguruskan aktiviti pendokumentasian maklumat berkaitan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Politeknik.

 

Takwim >> Klik Sini