Pengenalan

Unit ini merupakan unit sokongan utama dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang terdiri daripada pegawai di Politeknik ini dan juga pelajar amnya serta orang awam.

Unit  ini memberikan perkhidmatan yang merangkumi aspek pengurusan Sumber Manusia, pentadbiran dan kewangan.

 

Fungsi / Peranan:

1. Unit Pentadbiran Am

Unit ini memberikan perkhidmatan sokongan yang merangkumi aspek  berikut :

 1. Urusan fail-memail Jabatan;
 2. Urusan Surat-Menyurat jabatan;
 3. Urusan Perkhidmatan kaunter/Khidmat Pelanggan;
 4. Urusan Kenderaan Jabatan;
 5. Urusan Penyewaan;
 6. Urusan Kebersihan dan Keceriaan;
 7. Urusan Kad Perakam Waktu;
 8. Urusan Mesyuarat Jabatan;

 

2. Unit Sumber Manusia

Unit ini pula memberikan perkhidmatan kepada pegawai di organisasi ini yang merangkumi aspek berikut:

 1. Urusan Perkhidmatan Pegawai;
  • Pelantikan dan Pelanjutan;
  • Pengesahan Dalam Jawatan;
  • Pengesahan Jawatan Berpencen;
  • Urusan Kenaikan Pangkat;
  • Urusan Persaraan;
  • Urusan Rekod Dalam Buku Perkhidmatan;
  • Urusan Perjawatan;
  •  Urusan TanggungKerja;
  • Urusan Mesyuarat Bersama jabatan (MBJ)
  • Lain-lain berkaitan Perkhidmatan
 2. Urusan HRMIS & eSIS;;
  • Personel/Maklumat peribadi pegawai;
  • Pengisytiharan Harta;
 3. Urusan Cuti;
  • Cuti Rehat;
  • Cuti Tanpa Rekod;
  • Cuti Sakit;
  • Cuti ½ Gaji & Cuti Tanpa Gaji;
  • Cuti Haji;
  • Cuti Lain-lain;
 4. Urusan Tatatertib;
  • Peraturan 36;
  • Peraturan 37;

 

3. Unit Kewangan

 1. Urusan Emolumen;
  • Urusan Gaji;
  • Urusan Bayaran Elaun Lebih Masa;
 2. Urusan Akaun Jabatan;
  • Urusan permohonan peruntukan tambahan;
  • Urusan Mesyuarat JPKA;
 3. Urusan Hasil Jabatan;
  • Urusan eterimaan;
 4. Urusan Bayaran;
  • Bil-Bil PT(LPO),Invois tanpa PT,kontrak dll;
  • Bil-bil Pukal;
  • Tuntutan Perjalanan,Pertukaran, dll;
  • Tuntutan Petty Cash;
  • Tuntutan bayaran balik seperti Elaun, telefon, Elaun Jahitan,Elaun Basikal dan lain-lain;
  • Bayaran Lain-lain;
 5. Urusan Perolehan;
  • Pembelian Terus;
  • Sebutharga;
  • Tender;
 6. Urusan Pinjaman;
  • Komputer;
  • Rumah;
  • Kenderaan;
  • Peribadi/Bank/Insuran;
 7. Urusan Permohonan Saraubat