Aplikasi T-EPOCKET DICTIONARY merupakan aplikasi yang mengumpukan terma/istilah yang terdapat dalam bidang Pelancongan dan Hospitaliti yang berperanan sebagai bahan tambahan dan alat bantuan aktiviti PdP yang dapat membantu pelajar dengan lebih cepat untuk memahami dan mendapatkan maklumat yang diperlukan. Aplikasi ini telah dibangunkan oleh En. Firdaus bin Mohamad Sharif, pensyarah di Jabatan Pelancongan & Hospitaliti (JPH) Politeknik Hulu Terengganu (PHT).

 

Scan QR Code untuk Download Aplikasi T-EPOCKET DICTIONARY